Mențiuni legale

Site-ul http://www.sfa.fr este editat de:

SFA
8, rue d'Aboukir
75002 Paris - Franța
Tel: 01 44 82 39 00
Fax: 01 44 82 39 01

Societate pe Acțiuni cu capital de 7 500 000 €
RCS Paris B 409 966 645

Găzduirea site-ului este asigurată de: PRODUWEB

Numele directorului de publicație: Service marketing Informațiile înregistrate pe acest site sunt rezervate utilizării de către societatea SFA şi filialele sale şi nu pot fi transmise decât următorilor destinatari: societățile Grupului SFA.

În conformitate cu articolele 39 şi cele următoare ale legii nr. 78-17 din 6 ianuarie 1978 referitoare la informatică, fișiere şi libertăți, orice persoană poate beneficia de comunicarea şi, după caz, rectificarea sau ștergerea informațiilor care o privesc în mod direct, prin accesarea paginii de Contact.