Angajamentele noastre

SFA este un grup industrial cu o prezență mondială, al cărui scop principal este simplu: să proiecteze și să producă echipamente profesionale și de uz casnic oriunde curge apa.

Ambiția noastră este să continuăm să creștem împreună cu partenerii și actionarii nostri (toți cei care participă la parcursul sau economic, cei care se ocupă de companie și cei pe care îi influențează mai mult sau mai puțin direct), într-o abordare comună de dezvoltare și progres permanent. 

  Respectul ne ghidează relațiile cu toți factorii interesați și trebuie să fie o parte permanentă a activităților și relațiilor noastre de afaceri. Recunoașterea diferențelor individuale trebuie luată în considerare și trebuie să depășească respectarea minimă a legilor și reglementărilor.

Respectul este esențial pentru interacțiunea umană, nu numai în cadrul SFA și față de clienții noștri, ci și în diversele medii sociale.

Respectăm persoanele și dreptul lor la viața privată. 

Ca atare, SFA se angajează

 • să nu discrimineze în relațiile de muncă  în mod general dar mai ales: 
 • să nu discrimineze persoane pe motive de sex sau vârstă, rasă, origine socială, culturală sau națională, activitate sindicală, preferințe sexuale, handicap, opinie politică sau religie;
 • să recruteze personal nou și să promoveze angajații pe baza unor criterii exclusiv profesionale, în funcție de calitățile lor specifice și să le trateze cu demnitate, fără favoritism și cu respectul cuvenit față de viața lor privată. 

  Angajamentul de integritate ne ghidează să respectăm cu strictețe datoria noastră de onestitate în relațiile comerciale. Ne cere tuturor, și în special conducerii, să dăm un exemplu individual atunci când ne îndeplinim îndatoririle față de clienții noștri, colegii noștri și acționari. 

  Angajamentul de Calitate constă în furnizarea de servicii de calitate clienților noștri. Calitatea se aplică fiecărui domeniu de activitate și toată lumea joacă un rol important, contribuind la atingerea acestui obiectiv. Ambiția noastră este de a fi recunoscută și susținută de toate părțile interesate, crescând împreună.

 

  Spiritul de echipă care ne inspiră constă în solidaritate și cooperare. Înseamnă că putem combina cele mai bune abilități în beneficiul clienților și părților interesate și, împreună, să depășim provocările cu care ne confruntăm acum și în viitor.

Principiile noastre de acțiune și conduită sunt în concordanță cu principiile fundamentale, precum cele din Declarația Universală a Drepturilor Omului, Legea Modernă a Sclaviei și cele stabilite de Organizația Internațională a Muncii (în special cele referitoare la interdicția de a utiliza munca copiilor și munca forțată).

Angajații
Clienți
Furnizori
Mediu
Competiție

Angajamentele noastre față de angajați

 

SFA se angajează

  să pună în aplicare toate măsurile necesare pentru a evita orice situație de hărțuire.

  să se asigure că acțiunile angajaților săi respectă legea, respectă regulile de confidențialitate și nu prezintă niciun risc de corupție, conflict de interese sau abuz în serviciu. 

  să ofere angajaților săi condițiile necesare pentru a le garanta sănătatea și siguranța la locul de muncă și să promoveze pregătirea preventivă corespunzătoare.

  să promoveze dezvoltarea profesională a angajaților săi, asigurându-se că sarcinile lor sunt diversificate, că li se oferă posibilitatea de a-și îmbunătăți abilitățile printr-o pregătire adecvată, iar carierele lor evoluează și  sunt implicați în viața companiei.

  să respecte legile și reglementările referitoare la protecția datelor personale ale angajaților.

Angajamentele noastre față de clienți

 

Încrederea acordată de clienții SFA în afacerea și produsele sale este una dintre preocupările principale ale companiei.

Încrederea clienților este dobândită și menținută, în special, prin respectul strict al drepturilor lor, păstrarea intereselor lor și preocuparea constantă de a-și asuma doar acele angajamente care pot fi respectate și respectate.

  SFA ia în considerare nevoile consumatorilor oferindu-le soluții de confort sanitar care să răspundă necesitatilor lor imediate și viitoare.

  SFA oferă clienților săi informațiile tehnice de care au nevoie pentru a-și dezvolta afacerea, în special în ceea ce privește obiectivul de performanță a produselor.

  SFA respectă regulile comerciale ale jocului în relația pe care o menține cu furnizorii și clienții săi și se abține de la orice practică care ar putea denatura jocul natural al liberei concurențe. În special, respinge orice favoritism sau orice risc de corupție.

  SFA oferă clienților acțiuni de promovare comercială pentru a sprijini dezvoltarea acestora, ținând cont de constrângerile legale specifice fiecărei țări.

Angajamentele noastre față de furnizori

 

SFA consideră că furnizorii săi fac parte integrantă din procesul ce generează valoarea companiei, lucrând în parteneriat cu aceștia pe termen lung. Selecția furnizorilor nu se bazează numai pe comoditate, ci acordă o atenție deosebită calității serviciilor și respectării criteriilor de evaluare care vizează promovarea responsabilității sociale și de mediu pe tot parcursul lanțului de aprovizionare. În acest context, SFA se angajează să sensibilizeze furnizorii pentru a se asigura că respectă pe deplin drepturile persoanelor cu care lucrează, să își gestioneze companiile în mod transparent și durabil și să caute să reducă impactul afacerii proprii asupra mediului. 

  SFA își selectează furnizorii pe baza de:

 • Performanță și competitivitate a produselor lor.
 • Calitate a serviciilor oferite și capacitatea lor de a le asigura durabilitatea.
 • Nivelul de exclusivitate necesar în funcție de natura strategică a produsului sau serviciului.

  SFA garantează transparența, imparțialitatea și corectitudinea tratamentului în cadrul consultărilor și al atribuirii contractelor sale; își bazează selecția pe o evaluare obiectivă a furnizorilor, a prețurilor și a capacității de a furniza calitatea produselor achiziționate.

  Filialele SFA implementează proceduri adecvate de selecție și evaluare pentru furnizorii și subcontractanții care îndeplinesc aceste cerințe.

  SFA dezvoltă relații de parteneriat cu furnizorii săi care includ clauze de confidențialitate sau chiar neconcurență, permițând fiecărei părți să-și protejeze interesele. 

 Departamentele SFA interesate de achiziționarea de produse și servicii vor stabili :

 • Apeluri la licitații
 • Termeni și condiții de referință
 • Licitare competitivă sistematică pentru a găsi cel mai bun furnizor general pe mai multe linii 
 • Reguli pentru renegocierea contractelor

Angajamentele noastre față de mediu

 

SFA consideră apa ca un patrimoniu mondial esențial și, prin urmare, limitează consumul în cadrul produselor sale și efectele directe asupra mediului în propria fabrică

  SFA face parte dintr-o abordare activă și voluntară a conservării mediului.

      Certificarea ISO 14001 este criteriul care validează această abordare permanentă.

  În facilitățile de producție, SFA asigură relaționarea cu rezidenții săi locali pentru a garanta păstrarea intereselor reciproce.

  SFA se asigură că respectă meticulos reglementările, mediul și cultura țărilor în care își desfășoară activitatea.

Angajamentele noastre față de competiție

 

SFA susține concurența loială și se va abține de la critici publice sau față în față asupra concurenților sau obținerea de informații ilegale în ‘’business intelligence’’.

  Departamentele de management ale SFA au o grijă deosebită în a se asigura că regulile de concurență sunt respectate cu strictețe în fiecare țară, în conformitate cu propriile reglementări.

  Dacă este necesar, aceștia pot menține relații cu concurenții lor în strictă conformitate cu reglementările antitrust.

Angajații

Angajamentele noastre față de angajați

 

SFA se angajează

  să pună în aplicare toate măsurile necesare pentru a evita orice situație de hărțuire.

  să se asigure că acțiunile angajaților săi respectă legea, respectă regulile de confidențialitate și nu prezintă niciun risc de corupție, conflict de interese sau abuz în serviciu. 

  să ofere angajaților săi condițiile necesare pentru a le garanta sănătatea și siguranța la locul de muncă și să promoveze pregătirea preventivă corespunzătoare.

  să promoveze dezvoltarea profesională a angajaților săi, asigurându-se că sarcinile lor sunt diversificate, că li se oferă posibilitatea de a-și îmbunătăți abilitățile printr-o pregătire adecvată, iar carierele lor evoluează și  sunt implicați în viața companiei.

  să respecte legile și reglementările referitoare la protecția datelor personale ale angajaților.

Clienți

Angajamentele noastre față de clienți

 

Încrederea acordată de clienții SFA în afacerea și produsele sale este una dintre preocupările principale ale companiei.

Încrederea clienților este dobândită și menținută, în special, prin respectul strict al drepturilor lor, păstrarea intereselor lor și preocuparea constantă de a-și asuma doar acele angajamente care pot fi respectate și respectate.

  SFA ia în considerare nevoile consumatorilor oferindu-le soluții de confort sanitar care să răspundă necesitatilor lor imediate și viitoare.

  SFA oferă clienților săi informațiile tehnice de care au nevoie pentru a-și dezvolta afacerea, în special în ceea ce privește obiectivul de performanță a produselor.

  SFA respectă regulile comerciale ale jocului în relația pe care o menține cu furnizorii și clienții săi și se abține de la orice practică care ar putea denatura jocul natural al liberei concurențe. În special, respinge orice favoritism sau orice risc de corupție.

  SFA oferă clienților acțiuni de promovare comercială pentru a sprijini dezvoltarea acestora, ținând cont de constrângerile legale specifice fiecărei țări.

Furnizori

Angajamentele noastre față de furnizori

 

SFA consideră că furnizorii săi fac parte integrantă din procesul ce generează valoarea companiei, lucrând în parteneriat cu aceștia pe termen lung. Selecția furnizorilor nu se bazează numai pe comoditate, ci acordă o atenție deosebită calității serviciilor și respectării criteriilor de evaluare care vizează promovarea responsabilității sociale și de mediu pe tot parcursul lanțului de aprovizionare. În acest context, SFA se angajează să sensibilizeze furnizorii pentru a se asigura că respectă pe deplin drepturile persoanelor cu care lucrează, să își gestioneze companiile în mod transparent și durabil și să caute să reducă impactul afacerii proprii asupra mediului. 

  SFA își selectează furnizorii pe baza de:

 • Performanță și competitivitate a produselor lor.
 • Calitate a serviciilor oferite și capacitatea lor de a le asigura durabilitatea.
 • Nivelul de exclusivitate necesar în funcție de natura strategică a produsului sau serviciului.

  SFA garantează transparența, imparțialitatea și corectitudinea tratamentului în cadrul consultărilor și al atribuirii contractelor sale; își bazează selecția pe o evaluare obiectivă a furnizorilor, a prețurilor și a capacității de a furniza calitatea produselor achiziționate.

  Filialele SFA implementează proceduri adecvate de selecție și evaluare pentru furnizorii și subcontractanții care îndeplinesc aceste cerințe.

  SFA dezvoltă relații de parteneriat cu furnizorii săi care includ clauze de confidențialitate sau chiar neconcurență, permițând fiecărei părți să-și protejeze interesele. 

 Departamentele SFA interesate de achiziționarea de produse și servicii vor stabili :

 • Apeluri la licitații
 • Termeni și condiții de referință
 • Licitare competitivă sistematică pentru a găsi cel mai bun furnizor general pe mai multe linii 
 • Reguli pentru renegocierea contractelor
Mediu

Angajamentele noastre față de mediu

 

SFA consideră apa ca un patrimoniu mondial esențial și, prin urmare, limitează consumul în cadrul produselor sale și efectele directe asupra mediului în propria fabrică

  SFA face parte dintr-o abordare activă și voluntară a conservării mediului.

      Certificarea ISO 14001 este criteriul care validează această abordare permanentă.

  În facilitățile de producție, SFA asigură relaționarea cu rezidenții săi locali pentru a garanta păstrarea intereselor reciproce.

  SFA se asigură că respectă meticulos reglementările, mediul și cultura țărilor în care își desfășoară activitatea.

Competiție

Angajamentele noastre față de competiție

 

SFA susține concurența loială și se va abține de la critici publice sau față în față asupra concurenților sau obținerea de informații ilegale în ‘’business intelligence’’.

  Departamentele de management ale SFA au o grijă deosebită în a se asigura că regulile de concurență sunt respectate cu strictețe în fiecare țară, în conformitate cu propriile reglementări.

  Dacă este necesar, aceștia pot menține relații cu concurenții lor în strictă conformitate cu reglementările antitrust.

Pentru toate informațiile despre etică și conformitate sau pentru a raporta un incident de etică Grupului, contactați-ne prin intermediul formularului de contact :