Conceptie și producție:

Acest magazin online a fost creat cu ajutorul programului software PrestaShop. Consultați blogul de comerț electronic al PrestaShop pentru a fi la curent cu ultimele actualități și pentru a obține recomandări cu privire la vânzarea online și la gestionarea unui site de comerț electronic.

Realizare:

AGENȚIE WEB

Site-ul internet al SFA a fost conceput și realizat de agenția web 123.

Site: www.lagence123.com

Găzduire:

OVH

Site: www.ovh.com

Site-ul http://www.sfa.fr este editat de:

SFA

41 bis avenue Bosquet

75007 Paris - Franța

Tel.: 01 44 82 39 00

Fax: 01 44 82 39 01

Societate pe Acțiuni cu capital de 7.500.000 €

RCS Paris B 409 966 645

Numele directorului de publicație: Serviciul marketing

Informațiile înregistrate pe acest site sunt rezervate utilizării de către societatea SFA şi filialele sale şi nu pot fi transmise decât următorilor destinatari: societățile Grupului SFA.

Prezentele precizări legale sunt reglementate de legea nr. 78-17 din data de 6 ianuarie 1978 cu privire la informatică, fișiere și libertăți și de legea nr. 2004-575 din data de 21 iunie 2004 pentru Economia digitală a încrederii.

Site-ul în ansamblul său, dar și elementele sale componente (în special texte, arborescențe, programe software, animații, fotografii, secvențe video, ilustrații, scheme, reprezentări grafice, logo-uri, elemente vizuale, etc.) reprezintă drepturi de Proprietate Intelectuală (mărci, opere intelectuale, brevete, modele….) protejate de Codul proprietății intelectuale.

Site-ul, dar și elementele sale componente, sunt proprietatea exclusivă a SFA, care este singura abilitată să utilizeze drepturile de proprietate intelectuală și drepturile aferente care fac referire la noțiunea de personalitate, în special mărcile, modelele, brevetele, operele intelectuale, programele software, bazele de date, interpretările, imaginile persoanelor, fie că este vorba despre produsul sursă sau despre deținerea unei licențe sau a unei permisiuni exprese.

Utilizarea Site-ului, în totalitate sau parțial, în special prin descărcarea de elemente, reproducerea, transmiterea, reprezentarea sau difuzarea elementelor în alte scopuri decât în vederea utilizării personale și private într-un scop necomercial al internautului este strict interzisă. Încălcarea drepturilor SFA expune autorul încălcării la sancțiunile prevăzute de Codul proprietății intelectuale, cu referire în special la contrafacerea drepturilor de autor (articolul L. 335-1 și următoarele), la drepturile aferente mărcilor (articolul L.716-1 și următoarele), la drepturile aferente modelelor (articolul L521-1 și următoarele ) și la drepturile aferente brevetelor (articolul L 615-1 și următoarele), dar și la sancțiunile prevăzute de Codul civil în materie de răspundere civilă (articolul 9, articolele 1382 și următoarele).

Link-urile care se regăsesc pe acest site pot direcționa utilizatorul către site-uri externe, a căror accesare și al căror conținut nu pot să angajeze în niciun caz răspunderea redacției site-ului SFA.

Conform regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului european și al Consiliului din data de 27 aprilie 2016, puteți solicita consultarea, modificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal accesând pagina de contact sau puteți consulta pagina « cookie-uri și date personale »pentru a afla mai multe detalii în acest sens.